ძველი ამბები

23.01.1921: რესპუბლიკის შეიარაღებულ ძალთა მთავარსარდლად ილია ოდიშელიძე დაინიშნა

გაზ. საქართველოს რესპუბლიკა, 1921 წლის 25 იანვარი, N17

რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის განკარგულებანი

23 იანვარი, 1921 წ., N1.

მთავრობის მიმდინარე წლის 22-ს დადგენილების თანახმად გენერალი ილია ზურაბის ძე ოდიშელიძე დაინიშნოს რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლად.

მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია

Back to top button