ძველი ამბები

გურიის სამაზრო თვითმმართველობამ საკუთარი გაზეთი დაარსა

Tags

გაზ. საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 წლის 1 იანვარი, N1

გურიის ერობაში

ოზურგეთის სამაზრო ერობის გამგეობამ გადასწყვიტა გამოსცეს ყოველკვირეული გაზეთი სახელწოდებით „გურიის ერობის მოამბე“. გაზეთის პირველი ნომერი გამოვა 1 იანვარს 1920 წლისა. გამგეობამ აირჩია სარედაქციო კოლეგია 3 კაცისაგან. გაზეთში იქნება როგორც ოფიციალური, ისე არა ოფიციალური განყოფილება. გაზეთში მოთავსდება საგულისხმო დადგენილებანი, როგორც სამაზრო, ისე სათემო ერობისა, მოხსენებები და საერთოდ ყოველგვარი ცნობა ერობების შესახებ აგრეთვე საერთო ხასიათის წერილები.

Related Articles

Back to top button