ძველი ამბები

გურიის სამაზრო ერობა ხე-ტყის ქარხანას ქმნის

Tags

გაზ. საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 წლის 31 დეკემბერი, N297

გურიის ერობაში

ოზურგეთის სამაზრო ერობამ შეიძინა ფოთში სროვიაჟკას ხე-ტყის ქარხანა. გამგეობა ამ დღეებში გადმოიტანს ამ ქარხანას ნატანებში და შეუდგება გურიანთის აგარაკში მდებარე ტყეების დამუშავებას. გამგეობამ უკვე აღძრა შუამდგომლობა მიწათ-მოქმედების სამინისტროს წინაშე, რათა აღნიშნული ტყე გადმოეცეს მას საექსპლუატაციოთ, რაზედაც პრინციპიალური თანხმობა უკვე მიიღო. გურიანთის ტყე მხოლოდ რამდენიმე თვის მასალას შეადგენს აღნიშნული ქარხნისათვის; შემდეგ კი გამგეობას გადაწყვეტილი აქვს ისეთი დიდი ხელ-უხლებელი ტყეების დამუშავებას შეუდგეს, როგორიცაა ვაკიჯვრის, სურების, ერკეთის, კომის, ლიხაურ-აჭის და სხვა აგარაკები. საზოგადოთ ერობა დაადგა თავისი კუთხის ბუნებრივი სიმდიდრის ექპლოატაციის გზას, რასაც ცხადია, დიდი მნიშვნელობა ექნება როგორც მისი, ისე მთელი რესპუბლიკის ეკონომიური განვითარებისათვის.

Related Articles

Back to top button