რესპუბლიკის ამბები

ჯანმრთელობის დეპარტამენტი: ბათუმში შავი ჭირის ახალი შემთხვევები გამოვლინდა

გაზ. საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 წლის 14 ნოემბერი, N259

ჯანმრთელობის დეპარტამენტში

ჯანმრთელობის დეპარტამენტმა შეადგინა მორიგი მერვე ნოემბრის ბიულეტენი გადამდებ სენთა მსვლელობის შესახებ. ნოემბრის პირველს შავი ჭირით ავათ იყო – 13, კვირის განმავლობაში გახდა ავათ – 1, მორჩა – 2, მოკვდა – 1, ავათ არის ჭირით 11, ამ ხნის განმავლობაში ფოთში ჭირით არავინ არ გამხდარა ავათ. ამ რიგად სულ რესპუბლიკაში შავი ჭირით 11 კაცი გამხდარა ავათ. ტფილისში არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა ხოლერით ავად გახდომისა.

მსგავსი/Related

Back to top button