ძველი ამბები

17 ივნისი, 1920 წელი: გრძელდება ჯავის რაიონის გაწმენდა ამბოხებულთა ბანდებისაგან

გაზ. საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 წლის 18 ივნისი, N134

სამხედრო ცნობა

ტფილისი, ივნისის 17. მთავარი შტაბის ცნობა

გრძელდება მთა ოსეთის გაწმენდა მძარცველ ბრბოებისაგან.

სხვა მიმართულებაზე სიწყნარეა.

მსგავსი/Related

Back to top button