ძველი ამბები

ბათუმთან დამაკავშირებელი ჩაქვის სარკინიგზო ხიდი ააფეთქეს

გაზ. საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 წლის 24 აპრილი, N90

ჩაქვის ხიდის აფეთქება

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შემდეგი შინაარსის დეპეშა მიიღო რკინის გზის მილიციის უფროსი ბერძენიშვილისაგან:

„მივიღე რკინის გზის მილიციის უფროსისაგან დეპეშა, რომელიც გამოგზავნილია დღეს დილის 3 საათზე და 30 წუთზე და რომელთაც გვატყობინებენ, რომ ღამის 22-23 აპრილს 24 საათზე და 54 წუთზე ბოროტ-მოქმედებს აუფეთქებიათ ირგვლივ რკინის გზის ხიდი 45 საჟენი, რომელიც იმყოფება ქობულეთს და ჩაქვის შუა 68 ვერსზე. დაწვრილებითი ცნობები არ მიმიღია“.

ამ საქმის დაწვრილებით გასაგებათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დირექტორი გუშინ დილის 9 საათზედ პირდაპირი მავთულით დაელაპარაკა ჩაქვის სადგურს. გამოირკვა, რომ, ნაშუადღევს 1 საათზე, შემდეგ როცა ყველა მატარებელი უკვე გავლილი იყო მოეწყო აფეთქება, ხიდი სავსებით გაფუჭებულია 10 საჟენის მანძილზე, მაგრამ იმედია ორ დღეში ხიდი აღადგენენ. ამ საქმის გამოსაკრვევად გაემგზავრნენ: იუსტიციის სამინისტროს დეპარტამენტის დირექტორი ბატონი ჟორდანია, ტფილისის საოლქო სასამართლოდ ბრალდებული მ. ტატიშვილი სისხლის სამართლის მილიციის უფროსი პლატონ ფაჩულია.

Back to top button