რესპუბლიკის ამბები

იაპონიამ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა აღიარა

გაზ. საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 წლის 20 თებერვალი, N40

საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევგენი გეგეჭკორმა პარიზიდან დელეგაციის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ჩხეიძისაგან დეპეშა მიიღო: „7 თებერვალს მივიღეთ შემდეგი ბარათი: საზავო კონფერენციის გენერალურ სეკრეტარს აქვს პატივი აცნობოს საქართველოს დელეგაციის თავჯდომარეს, რომ იაპონიის მთავრობამ ეხლა გვაუწყა: ბრიტანეთის საფრანგეთის და იტალიის მთავრობას იგიც უერთდება საქართველოს მთავრობის „დე ფაქტოდ“ აღიარებაში“. –  ნიკოლოზ ჩხეიძე

მსგავსი/Related

Back to top button