ახალი ამბები

იანვარ-თებერვალში საგარეო ვაჭრობა 49.3%-ით გაიზარდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 21 მარტს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, 2022 წლის იანვარ-თბერვალში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საგარე ვაჭრობა 49.3%-ით გაიზარდა და 2.54 მლრდ აშშ დოლარი გახდა.

54.5%-ით – 760.4 მლნ აშშ დოლარამდე გაიზარდა ექსპორტი, 47.2%-ით – 1.78 მლრდ აშშ დოლარამდე კი – იმპორტი. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 1.02 მლრდ აშშ დოლარი იყო, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.2%-ია.

წყარო: საქსტატი

354.3 მლნ აშშ დოლარით საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პრტნიორი იყო თურქეთი. შემდეგ მოდიან: რუსეთი – 274.6 მლნ აშშ დოლარით, აზერბაიჯანი – 248.8 მლნ აშშ დოლარტით; ჩინეთი – 238.4 მლნ აშშ დოლარით და ბულგარეთი – 124.7 მლნ აშშ დოლარით.

95.4 მლნ აშშ დოლარით ექსპორტის კუთხით საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი იყო ჩინეთი. შემდეგ მოდიან: რუსეთი – 92.9 მლნ აშშ დოლარით; აზერბაიჯანი – 92.3 მლნ აშშ დოლარით; ბულგარეთი – 83.8 მლნ აშშ დოლარით და თურქეთი – 58.9 მლნ აშშ დოლარით.

იმპორტის კუთხით საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიროები იყვნენ – თურქეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი, ჩინეთი და აშშ 295.5 მლნ აშშ დოლარით, 181.8 მლნ აშშ დოლარით, 156.5 მლნ აშშ დოლარით, 143 მლნ აშშ დოლარით და 72.4 მლნ აშშ დოლარით.

წყარო: საქსტატი

საანგარიშო პერიოდში, 156.3 მლნ აშშ დოლარით ექსპორტში უმსხვილეს სასაქონლო ჯგუფებში სპილენძის მადნები და კონცენტრატები იყო. შემდეგ მოდიან: ფეროშენადნობები – 100.5 მლნ აშშ დოლარით; მსუბუქი ავტომობილები – 72.6 მლნ აშშ დოლარით; აზოტოვანი სასუქები – 58.2 მლნ აშშ დოლარით; ყურძნის ნატურალური ღვინოები – 33.2 მლნ აშშ დოლარით; მინერალური და მტკნარი წყლები – 23.3 მლნ აშშ დოლარით; სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული – 20.2 მლნ აშშ დოლარით; სპირტიანი სასმელები – 17.6 მლნ აშშ დოლარით; ოქრო – 13.4 მლნ აშშ დოლარით; თხილი და სხვა კაკალი – 13.3 მლნ აშშ დოლართი; დანარჩენი საქონელი – 251.8 მლნ აშშ დოლარით.

იმპორტში უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების სათავეშია ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 162.7 მლნ აშშ დოლარით; სპილენძის მადნები და კონცენტრატები – 153.9 მლნ აშშ დოლარით; მსუბუქი ავტომობილები – 134 მლნ აშშ დოლარით; ნავთობის აირები და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადები – 119.3 მლნ აშშ დოლარით; სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული – 52.6 მლნ აშშ დოლარით; სატელეფონო აპარატები – 47.2 მლნ აშშ დოლარით; გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები – 32.2 მლნ აშშ დოლარით; ელექტროენერგია – 21.6 მლნ აშშ დოლარით; მანგანუმის მადნები და კონცენტრატები – 14.7 მლნ აშშ დოლარით; ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი – 14.6 მლნ აშშ დოლარით; დანარჩენი საქონელი – 1.03 მლრდ აშშ დოლარით.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)

Back to top button