ახალი ამბები

საზოგადოებრივი განწყობები NDI-ის ახალ კვლევაში

აშშ-ის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა (NDI) 2 თებერვალს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა (81%) ქვეყნის ევროინტეგრაციის ერთგულია. იგივე ტენდენციაა ნატოსთან მიმართებითაც, გამოკითხულების 73% ქვეყნის ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების მომხრეა. კვლევის შედეგებით, მთავრობის საქმიანობის დადებითი შეფასების ზრდის მიუხედავად, კიდევ უფრო გაიზარდა მმართველი და ოპოზიციური პარტიების მიმართ მოსახლეობის უკმაყოფილება.

გამოკითხულების უმრავლესობას ყველაზე მეტად ფასების ზრდა/ინფლაცია, უმუშევრობა, სიღარიბე და დაბალი ხელფასები აწუხებს. ყოველი მე-2 მოქალაქე მიიჩნევს, რომ საქართველოს ეკონომიკა ცუდ მდგომარეობაშია. უმრავლესობას (51%) ეჭვი ეპარება, რომ საქართველოს მთავრობას ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება შეუძლია. ყოველი მე-5 მოქალაქე სამუშაოდ უცხოეთში წასვლაზე ფიქრობს.

კვლევა NDI-ისთვის დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK AID-ის ფინანსური ხელშეწყობით CRRC-საქართველომ ჩაატარა. გამოკითხვა ჩატარდა 2022 წლის 3-20 დეკემბრის პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით, 2 519 პირისპირ ინტერვიუს საფუძველზე, ქვეყნის სრულწლოვან მოსახლეობას შორის (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). კვლევის ავტორების თქმით, ცდომილების საშუალო ზღვარი +/-1.6%-ია.

ევროკავშირი და ნატო

კვლევის შედეგებით, ბოლო, სექტემბრის კვლევის შემდეგ, 75%-დან 81%-მდე გაიზარდა ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა. „ევროკავშირის მხარდაჭერა ყველაზე დაბალი ეთნიკურ უმცირესობებშია „არ ვიცი“ პასუხების ხარჯზე“.

წყარო: NDI

გამოკითხულების 30% მიიჩნევს, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველო უფრო დაუახლოვდა ევროკავშირს, 29%-ის მოსაზრებით, საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობა არ შეცვლილა, 25% ფიქრობს, რომ საქართველო ევროკავშირს დაშორდა, 16%-მა კი – არ იცის ან უარია პასუხზე.

რესპონდენტების მხოლოდ 30% მიაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანდეს. 56% ამბობს, რომ მთავრობა ამისთვის საკმარისს ან საერთოდ არაფერს აკეთებს, 14%-მა კი – არ იცის ან უარია პასუხზე.

კვლევის თანახმად, საზოგადობის მხარდაჭერა კვლავაც სტაბილურად მაღალია ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების მიმართაც. ქვეყნის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსის წევრობას მხარს 74% უჭერს, წინა გამოკითხვით ეს მაჩვენებელი 69% იყო. ამ შემთხვევაშიც, ნატოს მხარდაჭერა ყველაზე დაბალი ეთნიკურ უმცირესობებშია, „არ ვიცი“ პასუხების ხარჯზე.

წყარო: NDI

ქვეყნის განვითარების მიმართულება და მომავლის ხედვა

წინა კვლევასთან შედარებით, 23%-დან 37%-მდე გაიზარდა მათი რიცხვი, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდება. 44%-დან 31%-მდე შემცირდა იმ მოქალაქეთა რიცხვი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 26% ამბობს, რომ საქართველო საერთოდ არ იცვლება. წინა კვლევაში ამ აზრზე 29% იყო. „ქვეყნის მიმართულების დადებითი შეფასება ყველაზე მეტად ქართული ოცნების მხარდამჭერებში გაიზარდა“.

წყარო: NDI

ამასთან, გამოკითხულების 66% ამბობს, რომ თავს დაცულად გრძნობს, 34% კი – დაუცველად. „მოქალაქეები თავს დაუცველად, ძირითადად, ეკონომიკური საკითხების გამო გრძნობენ“. იმ რესპონდენტებიდან, რომელთაც თქვეს, რომ თავს დაუცველად გრძნობს, 39%-მა მიზეზად სიღარიბე დაასახელა; 35%-მა ინფლაცია და მაღალი ფასები; 34%-მა უმუშევრობა და სამუშაო ადგილების ნაკლებობა; 33%-მა კრიმინალი; 31%-მა პოლიტიკური არასტაბილურობა; 10%-10%-მა მაღალი ფასები წამლებზე და კრიმინალი; 7%-მა ცუდი ჯანდაცვა; 6%-6%-მა განათლების დონე და ტერიტორიული მთლიანობა; 5%-მა ომი უკრაინაში; 4%-4%-მა უცხოელთა მიგრაცია, რუსეთის ქმედებები საქართველოსადმი და ქართველების ემიგრაცია; 14%-მა კი – სხვა შემთხვევები.

გამოკითხულების უმეტესობა – 44% – ქვეყნის მომავლის მიმართ ოპტიმისტურად არის განწყობილი, თუმცა წინა წლებთან შედარებით, ეს მაჩვენებელი შემცირდა. 37% ნეიტრალურად არის განწყობილი. 17%-ს ამ მიმართულებით ოპტიმიზმი არ აქვს, 2%-მა კი – არ იცის ან უარია პასუხზე.

წყარო: NDI

ეკონომიკური მდგომარეობა

წინა, სექტემბრის კვლევასთან შედარებით, 55%-დან 48%-მდე შემცირდა იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ამჟამინდელ ეკონომიკურ მდგომარეობას უარყოფითად აფასებენ; 38%-დან 44%-მდე გაიზარდა მათი რაოდენობა, ვინც საშუალოდ აფასებს; 4%-დან 6%-მდე გაიზარდა მათი რაოდენობაც ვინც ფიქრობს, რომ ქვეყანაში კარგი ეკონომიკური მდგომარეობაა. „საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობას ყველაზე კრიტიკულად თბილისელები, ოპოზიციის მხარდამჭერები და გადაუწყვეტელი ამომრჩევლები აფასებენ“.

წყარო: NDI

ეკონომიკის წინაშე მდგარ ყველაზე დიდ გამოწვევად გამოკითხულების 58% უმუშევრობას ასახელებს; 55% ფასების ზრდას და ინფლაციას (ყოველ მე-5 ოჯახს (18%) საკვებზე ფული არ ჰყოფნის); 40% დაბალ ხელფასებს; 27% სიღარიბეს; 26% მაღალ გადასახადებს; 20% ლარის გაუფასურებას; 13% მაღალ ფასს საწვავზე.

გამოკითხულების 51% არ არის დარწმუნებული, რომ საქართველოს მთავრობა ეკონომიკურ პრობლემებთან გამკლავებას შეძლებს; 37% დარწმუნებულია; 12%-მა არ იცის.

წყარო: NDI

კვლევის თანახმად, ქვეყნის ყოველი მე-5 მოქალაქე უმუშევარია და ქვეყნიდან წასვლაზე ფიქრობს. მათგან ვინც თქვა, რომ დაუსაქმებელია, 49%-მა აღნიშნა, რომ სამსახურს ეძებს, მაგრამ ვერ პოულობს; 20%-მა შესაბამისი ანაზღაურების სამსახური ვერ იშოვა; 16% სამსახურის პოვნით დაინტერესებული არ არის; 8% დაინტერესებულია, მაგრამ ამჟამად არ ეძებს; 5%-მა შესაფერისი სამუშაო პირობების სამსახური ვერ იპოვა; 3%-მა არ იცის.

მთავრობის საქმიანობა, პოლიტიკოსებისადმი ნდობა, პარტიების შეფასება

წინა კვლევასთან შედარებით, 10 პროცენტული პუნქტით – 41%-დან 51%-მდე გაიზარდა მათი რაოდენობა, ვინც მთავრობის საქმიანობას დადებითად აფასებს. 51%-დან 39%-მდე შემცირდა მათი რაოდენობა, ვინც მთავრობის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. „მთავრობის საქმიანობის დადებითი შეფასება ყველაზე მეტად გადაუწყვეტელ ამომრჩეველში, პატარა ქალაქებსა და სოფლებში, ასევე საშუალო ასაკის ჯგუფში გაიზარდა“.

წყარო: NDI

გამოკითხულების 14% დადებითად აფასებს პრეზიდენტის საქმიანობას, 32% უარყოფითად. პრემიერისას დადებითად 31%, უარყოფითად 27%. პარლამენტის საქმიანობით 12%-ია კმაყოფილი, უკმაყოფილო – 31%.

წინა კვლევასთან შედარებით, ახლა კიდევ უფრო მეტი ადამიანი (61%) მიიჩნევს, რომ საქართველოში არცერთი პარტია არ გამოხატავს ხალხის ინტერესებს. 31% ამბობს, რომ არსებობს პარტია, რომელიც მის ინტერესებს გამოხატავს. 3%-მა არ იცის ან უარია პასუხზე.

ამასთან, გამოკითხულების 39% აცხადებს, რომ მათ შეხედულებებთან ახლოს არცერთი პარტია დგას. 25% ქართულ ოცნებას ასახელებს, 6% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. 13% სხვა პარტიებს ასახელებს.

წყარო: NDI

ომი უკრაინაში და რუსეთი

კვლევა უკრაინაში რუსეთის მიერ დაწყებულ სრულმასშტაბიან ომსაც ეხება. გამოკითხულების 57% ფიქრობს, რომ უკრაინაში ომი რუსეთის ბრალია; 25%-ის აზრით, რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმირ პუტინის; 15%-ის აზრით, აშშ-ის; 8%-ის მოსაზრებით, უკრაინის; 3%-ის აზრით, ნატოსი; 2%-2% კი – ევროკავშირს და სხვას ასახელებს.

წყარო: NDI

რესპონდენტების 69% მიიჩნევს, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ქვეყანაში რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლას საქართველოზე უარყოფით გავლენა ექნება; 17% ამბობს, რომ დადებითი; 6% ამბობს, რომ გავლენა არ ექნება. არ იცის 8%-მა.

ამასთან გამოკითხულების 57%-ისთვის მიუღებელია საქართველოს მთავრობის მიდგომა რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლასთან დაკავშირებით; 29%-ისთვის მისაღებია; 14%-მა არ იცის ან უარია პასუხზე. გარდა ამისა, 69% ფიქრობს, რომ რუსეთთან სავიზო რეჟიმი უნდა დაწესდეს, 21% ამბობს, რომ არ უნდა დაწესდეს, 10%-მა არ იცის.

წყარო: NDI

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)

მსგავსი/Related

Back to top button