ახალი ამბები

ვენეციის კომისია დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტზე შუალედურ დასკვნას აქვეყნებს

ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიამ 13 მარტს დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტთან დაკავშირებით შუალედური დასკვნა გამოაქვეყნა. კანონპროექტი მმართველმა გუნდმა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად არსებული 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთის საპასუხოდ შეიმუშავა.

კომისიის განცხადებით, „კანონპროექტით გათვალისწინებული ზომების ანალიზი ცხადყოფს, რომ მან შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის ევროპული კონვენციით დაცული ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა და რომ კანონპროექტი მთავრობას ზედმეტ გავლენას ანიჭებს ამ პროცესზე“.

ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ კანონპროექტში მიღებული „პირადი მიდგომა“, რომელიც გაურკვეველი კრიტერიუმების საფუძველზე განსაზღვრავს და პირების სტიგმატიზებას ახდენს, მაღალი რისკის მატარებელია და შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის უფლებათა დარღვევა, დასახული მიზნების მიღწევის ნაცვლად.

ამავდროულად, კომისიაში აცხადებენ, რომ „კანონის თვითნებური გამოყენების რისკი კიდევ უფრო მაღალია საჯარო განცხადებების ფონზე, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მიღების შემდეგ ის ოპოზიციაზეც გავრცელდება“.

ვენეციის კომისია აღწერს, თუ როგორ შეიძლება წარმოადგენდეს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევას შემდგომი ფაქტორები:

  • მთავრობის მიერ „ოლიგარქებად“ განსაზღვრულ პირებზე პერსონალური მონაცემების შეგროვების, შეფასების, შენახვისა და დამუშავების პროცესი.
  • სტიგმატიზაცია, რომელიც დაკავშირებულია მთავრობის რეესტრში „ოლიგარქებად“ დასახელებული პირების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებასთან.
  • „ოლიგარქებად“ წოდებული პირების ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენის მოთხოვნა.
  • საჯარო მოხელეების ვალდებულება, განაცხადონ „ოლიგარქებად“ დანიშნულ პირებთან და/ან მათ წარმომადგენლებთან კონტაქტის შესახებ.

ანალოგიურად, კომისია მიიჩნევს, რომ „ოლიგარქებად“ დასახელებული პირებსთვის პოლიტიკური პარტიების, საარჩევნო და პოლიტიკური კამპანიების, „პოლიტიკური მოთხოვნებით“ მიტინგებისა და დემონსტრაციების დაფინანსების აკრძალვამ შეიძლება დაარღვიოს ECHR-ის მე-10 და მე-11 მუხლებით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებები.

ვენეციის კომისია კანონპროექტში განსახორციელებელ კონკრეტულ შესწორებებს აქვეყნებს. მათ შორის:

  • ძირითადი დებულებებისა და პროცედურების კლასიფიკაცია, როგორიცაა „პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობა“, „მასმედიაზე მნიშვნელოვანი გავლენის ქონა“ და ა.შ.
  • პროცედურული გარანტიებისა და სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალებების ჩართვა.
  • „ოლიგარქად“ დასახელების გამო გამოწვეული შედეგების პროპორციულობის უზრუნველყოფა.

კომისია ასევე გასცემს რიგ რეკომენდაციებს სისტემურ რეფორმებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა: სასამართლო სისტემის სტრუქტურული რეფორმების გატარება მისი დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის გასაძლიერებლად; თავისუფალ კონკურენციაზე „ოლიგარქების“ გადამეტებული ზემოქმედების კონტროლი (მაგალითად, კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს გაძლიერებით და ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის გაუმჯობესებით); ახლად შექმნილი ეროვნული ანტიკორუფციული ბიუროს გაუმჯობესება, კერძოდ, მედია მფლობელობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფით; საგადასახადო კანონმდებლობის რეფორმირება და სხვ.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)

Back to top button