1

მარცხნივ დავით ონიაშვილი – თფილისის სამაზრო ერობის გამგეობის თავმჯდომარე, მარჯვნივ დავით სულიაშვილი – სურამის ქალაქის თავი, ფოტო დაცულია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის საზოგადოებრივ არქივში.

This post is also available in: ქართული (Georgian) Русский (Russian)

Back to top button