რესპუბლიკა 100

თეთრი ემისრის ბოლო გასეირნება ბათომში

მკვლელობის ანატომია

ამჟამად შემორჩენილი არ არის არც 1919 წლის ბათუმის საქალაქო მილიციის არქივი და არც ამავე წლის ბრიტანულ მასალებში იძებნება წყაროები ნათიშვილის მკვლელობის შესახებ, ამიტომ ფაქტობრივად აღარ არსებობს მკვლელობის შემდეგ გატარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების დოკუმენტები, სადაც ნათლად იქნებოდა გამოჩნდებოდა თავდასხმის ყველა გარემოება, მათ შორის

წინა გვერდი 1 2 3 4 5 6 7
Back to top button