14 აპრილი, 1921: სილიბისტრო ჯიბლაძის წერილი თანამებრძოლებს

წყარო: საქართველოს ეროვნული არქივის ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 2117, ანაწერი 1, საქმე 11. სალამი ამხანაგებს. რაღაც სულმა  მომთხოვა და მინდა ეს მისი ბუნებრივი მოთხოვნილება დავიკმაყოფილო – მინდა ორიოდე სტრიქონი მოგწეროთ. მე, რასაკვირველია, არ მიკისრია და არც ვკისრულობ დაწვრილებით აქაური ცნობების მოწოდებას (ეს როლი სხვას აქვს ნაკისრები, თუ შეასრულა). მინდა ისე უბრალო მოკითხვის ბარათი, თუ მოვახერხე, … ვრცლად 14 აპრილი, 1921: სილიბისტრო ჯიბლაძის წერილი თანამებრძოლებს