სტრასბურგში „რუსთავი 2“-ის საკუთრების საქმეზე გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შვიდი მოსამართლისგან შემდგარმა პალატამ 18 ივლისს ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის საკუთრების საქმეზე გადაწყვეტილება გამოაქვეყნა, რომელშიც „დაუშვებლად ცნო“ „რუსთავი 2“-ის ყველა სასარჩელო მოთხოვნა. სასამართლო მიიჩნევს, რომ „რუსთავი 2“-ის საკუთრების საქმეზე გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლეების დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ სარჩელი ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის (სამართლიანი სასამართლოს უფლება), მე-10 მუხლისა … ვრცლად სტრასბურგში „რუსთავი 2“-ის საკუთრების საქმეზე გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა